Nederlands  
 
 
Français  
 
 Wat we doen  Contact
Email us.
Wat we doen

Wij behartigen uw communicatiebeleid in al zijn aspecten: Wij leren u de knepen van het vak, zodat u zélf, of uw medewerkers, de communicatie ter harte kunnen nemen.

1) Media-training
Omgaan met de media betekent in de eerste plaats: het er goed afbrengen bij een radio-, televisie- of kranten-interview. Soms zie of hoor je een geïnterviewde haast sterven voor de camera. Gelukkig is er Paul Muys PR&Media: wij leren u een aantal vuistregels toe te passen wanneer u aan de telefoon, met een microfoon onder de neus of voor de camera de pers, en dus ook het publiek, UW publiek, te woord staat. Met praktische oefeningen 'on camera'. Tot u de smaak te pakken heeft en de impact van een goed interview gaat merken. Ook oefeningen om beter te leren spreken voor een publiek zijn op vraag verkrijgbaar.

2) Crisis-communicatie
Wij leren u ook om te gaan met crisissituaties. Zeker in tijden van crisis is wat u zegt en niet zegt, of wat anderen in uw naam zeggen, van kapitaal belang. Wij leren u met crisissen om te gaan vóór het te laat is en zo eventuele schade tot een minimum te beperken, of zelfs voordeel te halen uit de crisis. Praktische oefeningen 'crisisbeheersing' behoren tot de mogelijkheden.

Paul Muys PR&Media staat ook in voor uw interne communicatie: intranet, bedrijfskrant, organiseren en/of faciliteren van interne workshops of trainingssessies.

 

Desgewenst stippelen we – uiteraard in nauw onderling overleg – een communicatiestrategie uit die uw business versterkt en we werken een communicatieplan uit.

Paul Muys PR&Media ontwikkelt de instrumenten, de ‘tools’ waarmee u dat communicatieplan gaat uitvoeren. Het gaat daarbij om:

 • direct mailings
 • persberichten die effectief gepubliceerd, opgemerkt Ún correct begrepen worden en de verzending ervan
 • organisatie van persconferenties en perspresentaties
 • organisatie van informele ontmoetingen met mediamensen
 • organisatie van persbezoeken en persreizen
 • ontwikkeling van websites
 • nieuwsbrieven en corporate brochures
 • multimediale projecten: video, streaming video, CD-rom en slides-presentaties
 • jaarverslagen
 • animatie van workshops, modereren van panelgesprekken en debatten (in het Nederlands, Frans en Engels), voorzitten van conferenties en congressen
 • bijstand in tijden van crisis en op basis van een crisiscommunicatieplan op maat van de klant
 
paulmuys@paulmuys.com  |  © 2005 Paul Muys PR&Media. All rights reserved.
Mechelsesteenweg 200, box 22 B-2018 Antwerp  |  Phone/fax + 32 (0) 3 216 04 86  |  Mobile: + 00 32 (0) 477 88 00 17